top of page
Search

Norwegian-Polish Chamber of Commerce (NPCC) has become a patron of ASB Group | CEE series of on-line seminars for entrepreneurs!

They are free of charge and will be conducted in polish. We are happy that our members are coming with such great initiatives and are looking forward to many participants. Good to be a patron for proactive NPCC members


Zapraszamy na BiznesMapa 2024 - cykl merytorycznych, bezpłatnych webinarów dla przedsiębiorców, które dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie 3 podatków: podatku u źródła, podatku minimalnego oraz podatku od przerzuconych dochodów.

Norwegian-Polish Chamber of Commerce jest Patronem tego wydarzenia.


Aby poprawić SEO posta, tytuł powinien zawierać słowo kluczowe.

Tematy, które będą omawiane podczas poszczególnych sesji:


Podatek od Przerzuconych Dochodów: Podatek od przerzuconych dochodów to podatek, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, z tym, że jego najnowsza odsłona obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Celem wdrożenia podatku było uchwalenie przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o niższej lub znikomej stawce podatku dochodowego. Co warto wiedzieć o podatku od przerzuconych dochodów? W trakcie webinaru omówimy między innymi kogo dotyczy powyższe opodatkowanie, czym jest ciężar dowodu oraz jak ustalić podstawę opodatkowania czy obliczyć podatek. Zapraszamy do rejestracji.


Podatek u Źródła (WHT) - Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego przez płatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód. W Polsce, podatek ten dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne. W trakcie wydarzenia ekspert ASB omówi między innymi mechanizm pay & refund w poborze podatku u źródła, zmiany jakie pojawiły się od 2024 roku w WHT oraz obecnych tendencji w orzecznictwie.


Podatek Minimalny - Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Pomimo swojego rocznego charakteru, już teraz, w trakcie roku, warto się mu przyjrzeć. W założeniu bowiem podatek ten zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły dochód, ale jego udział w przychodzie jest niższy niż tego oczekuje prawodawca. W agendzie między innymi: kogo dotyczy ta forma rozliczenia, jakie są wyłączenia, jak obliczyć podatek, a także czy i kiedy jest możliwe odliczenie podatku minimalnego od CIT.


Szczegółowe agendy poszczególnych spotkań i linki do rejestracji na stronie: https://asbgroup.eu/pl/blogi/biznesmapa-2024-podatki-dla-przedsiebiorcow/

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page